Aanmelden met eID

Indien u zich wenst aan te melden tot het Foodweb-portaal (MyFoodweb) en zijn applicaties door middel van uw eID, dan kan u de Quick Start Guide Foodweb – Hoe inloggen als operator via eID  raadplegen.

 

Indien u iemand toegang wil verlenen tot het Foodweb-portaal (MyFoodweb) en zijn applicaties voor uw onderneming, dan kan u de Quick Start Guide Foodweb – Hoe toegang verlenen voor uw onderneming  raadplegen.

 

Bijkomende info vindt u in de FAQ.

 

Aanmelden zonder eID

Bedrijven die reeds toegang tot Foodweb hadden, dienen hiervoor de stappen beschreven in de Quick Start Guide Foodweb – Aanmaak van uw gepersonaliseerd profiel  te volgen.

 

Bedrijven die nog geen toegang tot Foodweb hadden, verwijzen we naar de Quick Start Guide Foodweb – Aanvraag voorlopige toegangscodes

 

Bijkomende info vindt u in de gebruikershandleiding.